Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van beekmansinstallaties.nl. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Beekmans Loodgieter B.V. die persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, locatie gegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer. Beekmans Loodgieter B.V. verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Beekmans Loodgieter B.V. levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Beekmans Loodgieter B.V. dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Beekmans Loodgieter B.V. verkrijgt bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Beekmans Loodgieter B.V. worden verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Beekmans Loodgieter B.V. persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Beekmans Loodgieter B.V., zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, bezorgbedrijven of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Beekmans Loodgieter B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Beekmans Loodgieter B.V. zal jouw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief
Op dit moment versturen wij geen nieuwsbrieven.

Cookies | Google Analytics
Beekmans Loodgieter B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn onder andere IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, de locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Beekmans Loodgieter B.V. kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Beekmans Loodgieter B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacy beleid van deze derden. Beekmans Loodgieter B.V. raadt je aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Via onze website kun je ook social media benaderen, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest. Deze partijen kunnen cookies op jouw computer plaatsen als je via onze website doorverwezen wordt. We hebben hierop geen invloed. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij je door naar de website van de desbetreffende social media kanalen.

Uw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je Beekmans Loodgieter B.V. verzoeken om de overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen. Beekmans Loodgieter B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Beekmans Loodgieter B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beekmans Loodgieter B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Beekmans Loodgieter B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Beekmans Loodgieter B.V..

Beekmans Loodgieter B.V. is als volgt te bereiken
Rijnstraat 4
5046 AN Tilburg
KvK: 90514882
T. 013 - 536 39 27
info@beekmansloodgieter.nl

Beekmans Loodgieter B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2020